Září 2007


Hellsing

26. září 2007 v 13:33 | Lamel Lunama |  Anime
Toto je anime jmenem Hellsing. Vystupuje tem tento upir jmenem Alucard, Seres, Integra a Wolter. Take mnohem dalsi. Doporucuji si nejdriv pustit 13dilu Hellsing. Potom se shanet po HellsingOVA. Hellsing OVA je malinko (malinko dost) krvavejsi. Tak preji prijemnou zabavu :D
S pozdravem Hellsing a Lamel XD

Diplomy pro nasi Willinku

26. září 2007 v 13:27 | Will |  Diplomy a cenky od Vás
To jsou Diplomy pro Will

POZOR PRO VŠECHNY

25. září 2007 v 13:25 Informujeme
O tento blog se staráme dvě: LAMEL a WILL... Obě jsme HOLKY
Děkujeme za pochopení.

Kouzla

23. září 2007 v 15:18 | Will |  charmed fotky apod.
NA DUCHA-Popel,popelem, duch duchem,vem jejich duši at pozře je zem.
NA PROMĚNU VE STROM-Jak plynou roční období,
Tak život se vždy promění,
at skryjí ho rovy
at tvar přijme nový
tak dej kořeny démonovy
NA VYTVOŘENÍ DVEŘÍ-Když překáška v cestě vězí ,zaklepj a ihnet zmizí.
Kouzlo na proměnu Phoebe a Paige na ještě hodnější

Volám vás Vy síly pradávné,
ať jsou mé sestry šťastné!
(Vyslovila Piper)

Na vymazání paměti

Spoutané síly ať si ty,
v srdci čarodějky ukryté.
Pomocí muka překonat,
paměť ať řekne své!
(Vyslovila Paige na Piper)


Na vrácení paměti-vrátili se o den zpět

Kouzlo naše obrať čas,
ať se paměť vrátí zas.
Všem démonům odoláme,
úklady zla překonáme!
(vyslovila Paige)


Na proměny psa v muže

Volám k sobě Halliwellky,
spojme naše síly.
Zlé kouzlo obrátit se může,
dáme věci do pořádku,
ze psa uděláme zase muže.
(Vyslovila Paige)


Kouzlo na vrácení mysly Piper

Kouzlo bylo vyřčeno nech ho pominout,
skutečnost se má vrátit do svých pout!
(Vyslovila Paige)


Kouzlo na vrácení emocí Piper

Pipeřino srdce by odhalit mělo,
co jenom Phoebe cítit může.
Ať k srdci se přidá Pipeřino tělo,
vždyť bolest někdy přinese růže.
(Vyslovila Paige)


Kouzlo na zničení dvouhlavého démona

Z jiných světů současných i vzdálených,
démon dvouhlaví ať zmizí v nich!
(vyslovila Paige,Phoebe a Piper)
Kouzlo pro změnu obličeje

Chceš mít v tváři zcela nový rys,
ať jí máš jak půvabný Chris!
(vyslovila Paige)


K přičarování muže

Ať dokonalý partner vchází,
už mi strašně dlouho schází.
Ať mě v záři svíček zdraví,
ať se dostaví ten praví!
(vyslovila Paige)


Na zničení démonky

Kdo jednou selže v službách mích,
stihne ho trest za jeho hřích.
Tato shyne zaživa,
v horoucích peklech ať pobývá!
(vyslovil démon)
Kouzlo pro otevření cestovacího portálu

Teď z tohoto místa a
v tento čas,
voláme starodávnou moc,
co je v nás.
Otevři dveře víš co se chystá,
vytvoř cestu do jiného místa!
(Vyslovila Paige,Phoebe a Piper)


Kouzlo aby si mohl probodnout wyatta(pře ochraný štít)

Vlož moc do toho athame,
nechť smí proniknout,
do toho co chráněno je!
(vyslovil Gideon)


Kouzlo na zničení Gideona

Obrať se nedávná tradice,
s pomocí moci čtyř trestej.
Udeřte na ty co hrozí nejvíce,
na hranice mezi světy nic nedejte!
(vyslovila paige, Phoebe, zlá Paige a zlá Phoebe)
Kouzlo aby jsi mohl/a vidět koho chceš

Nahlédnout dej do temné noci,
ukaž mi ty co mám v moci!
(vyslovila jedna ze 3 blondýnek)


Kouzlo na získání podoby Piper,Paige a Phoebe

Potichu a v okamžení,
ať se černé v bíle změní.
My jsme ony kdo je víc,
ony tři už nejsou nic!
(vyslovili 3 blondýny)


Kouzlo pro získání moci čarodějek(Piper,Phoebe a Paige)

Kouzelnice jsme teď my,
máme jejich podoby.
Čarodějné schopnosti
ať je rychle opustí!
(vyslovili 3 blondýnky)
Kouzlo na získání své moci (neboli aby Piper,Phoebe a Paige měli své schopnosti)

Kouzelnice jsem zas my,
vrátí se nám podoby.
Kouzelnické schopnosti,
ať je rychle opustí!
(vyslovili Piper,Phoebe a Paige)
Kouzlo na vyhnání muže z vozu

Ať pouhá iluze plamenu jen,
teď vyžene je z vozu ven!
(vyslovila Phoebe)


Kouzlo k potrestání

Když rozum a cit není dán,
buď jeho skutek potrestán!
(vyslovila Phoebe)
Kouzlo na rozpoznání zla

Zaklínám vás kouzelné síli,
odhalte ty co se skryly.
Předejte věci sílu té,
rozpoznati zlo ukryté.
(Vyslovila Piper a Phoebe)


Kouzlo na zmražení

Blažesimple
(vyslovil démon)


Kouzlo na přenesení věci

Teleportatus
(vyslovil démon)


K přivolání Melindy

Melindo Warrenová!
Krvi naší krve
pra-pra-pra-pra-pra-pra-prababičko
voláme Tě!
(vyslovila Prue,Piper a Phoebe)


K vrácení Melindy

Melindo Warrenová,
krvi naší krve,
jsi volná!
(Vyslovili ???)


Kouzlo pravdy

Pro ty co pravdu rádi oběví,
otevři srdce tajemství ať se vyjeví.
Odteď než bude znovu teď,
pak vzpomínky ať zmizí hned!
(Vyslovila???)
Kouzlo pro hodně síli

Seber síli z mého osudu,
vším co potřebuje obdař tohoto hrdinu!
(vyslovila Paige)
Na zničení démona (nevím jméno)

(nejdřív démona posypeš práškem z jednorožce)
Zvíře z legend pověstí dej moc,
slovům se vznésti a toto zlo
ze světa snésti!
(řekla Paige a Phoebe)


Na upoutání moci Phoebe

Dříve než pohltí ji zlo pekelné,
necht zbaví se své síli čarodějné.
Ať Phoebe právě v této chvíli,
zbaví se své čarodějné síli!
(vyslovila Piper)


Na zpomalení proměny ve Wedinga

Wedingo mě nakazil,
reakci zpomalit chci,
ať Wedingovo srdce,
pomalu roztává se!
(Vyslovila ???)


Na zničení Nexuse

Sem silná a ty mě nikdy neporazíž,
Vrať se do temnot tam kde zlo je,
tahle Phoebe nebude tvoje!
Už sem zpět a mám svou moc,
táhni do pekel a vem s sebou tu černou noc!
(vyslovila Phoebe )

Kouzlo na vrácení zmizeného domu

Ať napraví se chyba mého kouzla,
chci aby existence na své místo znovu vklouzla.
(vyslovila Piper)


Kouzlo na uspání

Teď vykročme z deního bdění, vraťme se do hlubin snění!
(Vyslovila Paige, Piper a Phoebe)
Na přivolání Penny a Patricie

Slyš má slova,
slyš mé steny,
duchu mrtvé z druhé strany,
překroč věčnou hranici,
zjev se po mé pravici!
(vyslovila Piper a později všechny)


Na vyvolání Penny a Patricie (2 možnost)

Slyš má slova,
slyš mé steny,
duchu mrtvé z druhé strany,
Zjev se prosím přede mnou,
překroč propast bezednou!
(vyslovila Piper a Phoebe)


Na vyvolání předků aby zasvětili Wyatta

Já volám vás přes prostor a čas,
rodu Halliwellů ženy,matky,dcery,
sestry,přítelkyně co provázíte
života našeho radosti i steny.
Přijďte mezi nád do domácí svatyně,
ať ve vás má do dobra průvodkyně!
(vyslovila Penny)


Na oživení mumie

Ronost kuvábet ufunamasa
(vyslovil démon)


Na převtělení duše

Ket mastebhotepká
(vyslovil démon)


Na vyhození ducha s Paigenýho těla

Kde jedna přebývat může,
tam dvě různé duše dlý,
teď moci tří zachraň tělo,
a dej ať Paige volnost mít smí!
(vyslovila Piper)
Kouzlo lásky a míru

Kéž mír a láska z hvězdného světla,
na holubích křídlech Ti do srdce vlétla.
(vyslovila Penny)


Kouzlo aby se do tebe zamiloval člověk a ty pak mohl odněkud utéct

Pojď sem k nám a nech se svést,
ať se zdaří naše lest!
Už jsi náš tak otoč klíčem,
sestra má tě zpoutá chtíčem!
(Vyslovila piper a chtíčem spoutala Phoebe)


Kouzlo na vrácení moci světlonoše

Moc Čarodějek ať povstane,
svou pomoc pošle přes nebe.
Co vzalo mi moc nečisté,
teď zpět ke mě přispěchá!
(Vyslovil Chris)


Na zničení démona

Démone pekel ztvoření,
dech smrti tě v popel promění!
(Vyslovila Penny)


Kouzlo proti strachu

Bez sebe stísněná plná strachu,
panika ve mě roste ať neslyším.
Musím to potlačit abych mohla dýchat,
strachu mě zbav pro ty co jsou mi vším!
(Vyslovila Piper)


Na zničení necrona

příliv zla na zem útočí,
věčné tmě k vstupu pokyne.
My síli dobra svíráme v náruči,
to zlo ať v nich teď zahyne!
(Vyslovila Paige a držela Phoebe a Piper za ruce)
Kouzlo na vyvolání síly tří

Poslyš řeč čarodějek
Tajemství ,co skrývá noc
Poznej jména nejstarších bohů
Slova těch nejsilnějších kouzel
Svědkem je mi tato chvíle
Obracím se k staré síle
Dej velkou moc nám sestrám třem
Chceme mít moc
Dej nám sílu

Kouzlo na poražení Jeremyho

Tři spolu síly si spojí
Tři spolu síly si spojí
Tři spolu síly si spojí


Kouzlo na poražení Morfovačů

Když v kruhu jenž je tvým domovem
Klid je pryč ,zlo všude jen
Tak znič vše živé ,pomoz zas
Nás tří sester vyslyš hlas


Kouzlo k poutání lásky

Volám tě ,volám tě
Já královnou jsem teď tvou
Tys můj bohatýr
Mé přání ať se vyplní


Kouzlo pravdy

Ti kdož chtějí jen v pravdě žít
musí svá tajemství odhalit.
Nechť tak činí den a noc
pak ať paměť ztratí moc.
Kdokoliv teď v domě jseš
už neuslyšíš žádnou lež.

přivolání knihy stínů
prastarou volám tě moc,
v hodině nejtemnější na pomoc
kniha ať zjeví se v místě
kde bezpečné má útočiště
Kouzlo Piper
Ať je pravda vyřčena
a vzpomínky ať ze tmy
zapomnění vystoupí
a zlobu zaženou.
(vyslovila Piper)

My čarodějnice vzdáváme díky mocným

za bohatství a blaho života.
Stejně jako déšť provází slunce,
aby bylo vše, jak má být,
tak musíme snášet bolest s radostí,
abychom všechno poznali.
Naše láska patří navždy bohům,
neboť i když neznáme jejich myšlenky,
poznali jsme jejich srdce -
víme, že vše je pro naše dobro."

Kouzlo pro nalezení štěstí

(epizoda 5.17; vyvoláno Paige)
Aby našly štěstí, finance se zbláznily,
zažeňte mé věřitele aspoň na chvíli.
Vysílám kouzlo, aby našlo štěstí,
doufám, že to pro mě nový život věstí.

Kouzlo ke zničení Cronyna Doris

(epizoda 5.15; vyvoláno Piper, Phoebe, Paige)
Zvíře z legend, pověsti
dej moc slovům se povznésti
a toto zlo ze světa smésti.

Kouzlo na opravení svetru

(epizoda 5.17; vyvoláno Paige)
Osobní prospěch - kdo se ho bojí?
Ať je můj svetr zas jako nový.

Kouzlo pro nalezení Millie

(epizoda 5.1;vyvoláno Mořibabou)
Vodo ze všech moří, vzejdi,
tu, jež unikla mi na zemi najdi.
Jdi tam, kde vichry nesou zkázu,
pak desetkrát na ni padni jak za starých časů.

Kouzlo na vyhledání Mořibaby

(epizoda 5.1; vyvoláno Piper, Phoebe, Paige)
Voláme čarodějné síly mocné,
najděte sídlo Mořibaby nectné.
Zaměřte čchi ať čakry se naplní,
přes kruté moře nás zaveďte k ní.

Kouzlo na poznání citů Phoebe (pro Colea)

(epizoda 5.2; vyvoláno Paige)
Otevři Coleovi srdce Phoebeino,
odhal tajemství, které skrývá,
vyjev oheň vášnivé lásky,
ať pocítí bolest touhy, která ji sžírá.

Kouzlo na poražení Necrona

(epizoda 5.2; vyvoláno Paige)
Příliv zla na zem útočí,
věčné tmě k vstupu pokyne.
My síly dobra svíráme v náručí,
to zlo v nich ať zahyne.

Kouzlo na přenesení do zrcadla

(epizoda 5.3; vyvoláno zlou čarodějnicí)
Svobodu a vlastní vůli
teď v zrcadle ztratíš.
Mé příkazy plnit budeš
a nikdy se nevrátíš.

Kouzlo na zbavení těla jedu

(epizoda 5.3; vyvoláno Piper)
Slyš náš hlas pro ty, co padli,
vyčisti je, přiveď k probuzení,
ať jed v čemkoli snědli.

Kouzlo na poražení Orina

(epizoda 5.6; vyvoláno Avou, Paige, Phoebe)
Marino, Tereso, Lydie!
Cikánky rodu Nikolajevů,
stůjte teď při nás.
Zničte toho démona
dnes a v tento čas.

Kouzlo na poražení démona

(epizoda 5.7; vyvoláno Penelopou)
Démone,pekel stvoření,
dech smrti tě v popel promění.

Kouzlo na poražení Barbuse (Zdroje)

(epizoda 5.7; vyvoláno Piper, Phoebe, Paige)
Prudence, Patricio, Penelopo,
Melindo, Astrid, Heleno,
Lauro a Grace!
Halliwellovy čarodějky,
stůjte teď při nás,
zničte démona zla
hned v tento čas.

Ptačí kouzlo

(epizoda 5.7; vyvoláno Paige)
Touhu mám, kouzlo znám.

Kouzlo na sebrání moci

(epizoda 5.8; vyvoláno Bacarrou z přítomnosti a budoucnosti)
Než se večer sejde s nocí,
zbav je všechny jejich moci.

Kouzlo na poražení Bacarry z přítomnosti a budoucnosti

(epizoda 5.8; vyvoláno Phoebe)
Černý kouř a bílý plamen
přemění jejich maso v kámen.

Kouzlo pro nalezení Phoebe (hledací kouzlo)

(epizoda 5.10; vyvoláno Paige)
Jasnozřivé taje, zjevte nám,
ve kterých místech hledat mám.

Kouzlo na vyhnání ducha Phoebe z těla

(epizoda 5.10; vyvoláno Isis)
Společně v čase už nikdy víc,
vypuď jejího ducha a nenech z něj nic.

Kouzlo na přivolání šamana

(epizoda 5.13; vyvoláno Piper, Phoebe, Paige)
Z pout se chceme vymanit,
Ze zlých kouzel spletených.
Zbav nás kouzel, šamane,
teď z temnoty tě voláme.

Kouzlo na vrácení daru ­- jednorožce

(epizoda 5.15; vyvoláno Phoebe)
Vezmi to zvíře a dárci ho odnes,
pro matku i dítě byl by to otřes.
Kouzlo na vrácení své moci
Odkud přišla vracíme svou moc,
Jak odeznějí slova zmizí naše moc
Kouzlo na ztrojnásobení síly
Vezmi prosím mou moc
Jí požehnej
Trojí sílu mi dej
Kouzlo na prohození síly
Co je mé bude Tvé
Co je Tvé bude mé
Moc změní místo své
Odevzdávám svůj dar vzduchu
Ať donese ho k Tobě hned
Kouzlo na vrácení do minulosti
Pro dohodu, co neměla se stát
My žádáme Tě,musíš nám pomoc dát
A tam, kde to začalo, nás odeslat
Kouzlo na vrácení do současnosti
Nechť všechno má svůj čas
A všechno své místo zase
Navrať zpět co změnilo se
V prostoru a čase
Kouzlo na přenesení do budoucnosti
Slyš ta slova, co Tě nesou
Ta krutá ohně znamení
V budoucnu sejdeme se zase
V jiném prostoru a čase
Kouzlo na zrychlení času
Proudy času ke mně spěchejte
Dejte mi křídla
Zrychlete můj běh
Svému osudu ať letím vstříc
Zítřek ať je teď
Kouzlo k získání Knihy stínů
Slyšte slova čarodějek
Tajemství skrytá v noci
Vyzýváme nejstarší z bohů
Zdroj kouzelné moci
V této noci a v této chvíli
Voláme starodávné síly
Kouzlo chytrosti
Duchové, ať všechna slova chápu teď snáz
Vědění ať vstoupí do mě v jeden jediný ráz
Čtyřiadvacet hodin od sedmi do sedmi
Budu teď znát ode všech slov všechny významy
pozn. Nebudu z toho mít osobní prospěch!
Kouzlo na přenesení do obrazu
"Absolvo Amitto Amplus Brevis Semper Mea"
Kouzlo na vysvobození z obrazu
"Verva Omnes Liberant"

Omluva

22. září 2007 v 15:49 Informujeme
Bohužel tu teď z mé strany nebudou přibývat žádné nové obrázky,protože mi nefunguje stahování.Asi se mi zbláznil počítač:-(
Takže veškeré fotečky a obrázky bude obstarávat Lamel....
Moc se omlouvám všem.Budu se muset zase chvilku prošťourávat nastavením než na to příjdu a to si pište,že na to příjdu......

Inuyasha

20. září 2007 v 17:54 | Lamel Lunama |  Anime
Krasný obrázky na pozadí z Inuyashy

Pár dalších fotek Dana, Rupa a Emm

18. září 2007 v 16:39 | Will |  Herci z Harryho Pottera
Tak jsem vám našla pár dalších fotek Dana Rupa a Emm kde jsou spolu...
Daniel Radcliffe - životopis

1. září 2007 v 14:34 | Will |  Herci z Harryho Pottera

Daniel Radcliffe

Datum narození: 23.07.1989
Místo narození: Fulham, Londýn, Anglie
Znamení: Lev
Životopis:
Daniel se chtěl stát hercem již od pěti let, ale jeho rodiče si nepřipouštěli, že by mohl být hercem. Přesto se mu podařilo rodiče přesvědčit a jeho máma poslala Danielovu fotku do televizní společnosti BBC, která vybírala potencionální uchazeče na roli mladého Davida Copperfielda. Daniel musel projít pět zkoušek, než se mu podařilo získat tuto první větší roli v televizní adaptaci románu Charlese Dickense "David Copperfield" (1999). V tomto dramatu v režii Simona Curtise také hrála Maggie Smith, která v sérii Harry Potter ztvárňuje profesorku McGonagallovou.
Brzy poté se objevil v malé roli po boku Pierce Brosmana v akčním thrilleru podle bestselleru Johna Le Carré Agent z Panamy "The Tailor of Panama" (režie John Boorman, 2001). Největší úspěch se mu dostalo, když získal roli Harryho Pottera ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců "Harry Potter and the Sorcerer's Stone". Jeho život se náhle změnil, poté co uspěl ve výběru na roli mladého chlapce, která se získává jednou za dekádu. Po měsících hledání a tisíce zkouškách si jej režisér Chris Columbus vybral pro tuto roli. Daniel byl v roli Harryho úžasný a ze všech stran se na něj valila pozitivní kritika. Po uvedení filmu do kin se z Daniela náhle stala světová hvězda. Film, který je založen na populárním fantasy knize se stal absolutním trhákem, jenž lámal rekordy v návštěvnosti.
Druhé pokračování Harry Potter a Tajemná komnata "Harry Potter and the Chamber of Secrets" (2002) pokračovalo v úspěšném tažení prvního dílu. V roce 2004 spatřilo světlo světa třetí pokračování, nesoucí název Harry potter a vězeň z Azkabanu "Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban" a následující rok se objevilo čtvrté pokračování Harry Potter a ohnivý pohár "Harry Potter and the Goblet of Fire".
Rolí Harryho Pottera si získal vřelé uznání a britský Variety Club mu v únoru 2002 udělil cenu Best Newcomer Award. V dubnu téhož roku byl také honorován prestižní cenou David Di Donatello Award, kterou mu předal sám David Di Donatello. Cena mu byla udělena za vynikající Harryho portrét a za příspěvek budoucnosti kinematografie.
V prosinci 2002 se také jako host objevil v několika představeních komedie The Play What I Wrote, která získala Olivier Award. Představení se odehrála v londýnském West Endu v divadle Wyndhams Theatre. Režie se ujal Kenneth Branagh. Ve volném čase se Daniel věnuje poslechu hudby a sledování filmů, jeho nejoblíbenějším žánrem je rock, zejména pak v provedení britských nezávislých skupin.

Další fotečky

1. září 2007 v 14:20 | Will |  Pán Prstenů